ČSKVCH

Hybridní výkony v cévní chirurgii

Základní informace:

Hybridní výkony, které v jedné době řeší multietážové tepenní postižení u pacientu s chronickou a akutní končetinovou ischémii využitím kombinace chirurgických a endovaskulárnich technik patří na některých cévně chirurgických pracovištích již k zavedeným léčebným metodám a zájem o provádění těchto výkonů je mezi cévními chirurgy všeobecně známý. Znalost provádění těchto výkonu je důležitým krokem pro erudici cévních chirurgu v endovaskulárnich technikách a důležitým krokem pro získaní evropské licence v cévní chirurgii (FEBVS).

Hlavním cílem pracovní skupiny je vypracovat vzdělávací programy pro hybridní výkony, vytvořit systém hodnocení úrovně vzdělání a praktických dovedností a organizace odborných seminářů a praktických kurzů.

Snahou pracovní skupiny bude připravit návrh na udělování licence na provádění hybridních výkonů vytvoření registru pro hybridní výkony a vytvářet podklady pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami při projednávání návrhů nového kódu pro hybridní výkony v cévní chirurgii.

Kontaktní osoba: MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS
e-mail: balaz.peter.pb@gmail.com

Seznam členů pracovní skupiny

Přihlášení do pracovní skupiny může provést pouze registrovaný člen ČSKVCH.
Přihlášení do aplikace
 
 

Zapomněli jste svoje přihlašovací údaje?

Můžete si je nechat poslat na svůj e-mail...


Odeslat