ČSKVCH

Aktuality

Nová guidelines

08.01.2021

Publikována nová doporučení ACC/AHA pro léčbu chlopenních vad - viz odkaz

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIR.0000000000000923

https://www.ahajournals.org/action/doSearch?AllField=guidelines