ČSKVCH

Pracovní skupina pro endovaskulární cévní chirurgii a hybridní výkony

Základní informace

  • Skupina bude registrovat cévní chirurgy zabývající se endovaskulárními a hybridními intervencemi.
  • Vytvoří seznam center, kde jsou tyto intervence prováděny.
  • Vytvoří a bude udržovat registr endovaskulárních a hybridních výkonů.
  • Bude zástupcem ČSKVCH při jednání s jinými odbornými společnostmi, které se podobným léčebným a diagnostickým intervencím věnují.
  • Bude organizovat vzdělávací akce a školení pro zájemce o endovaskulární postupy z řad cévních chirurgů. Bude vychovávat adepty pro nástavbovou atestaci Vaskulární intervenční radiologie.
  • Bude s danou tématikou za ČSKVCH  jednat se zdravotními pojišťovnami.  
  • Vyjasní terminologii a vykazování výkonů.

Vedení skupiny

  • MUDr. Petr Šedivý, Ph.D., Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha – předseda PS (petr.sedivy@homolka.cz)
  • MUDr. Peter Lukáč, Ph.D., II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha - místopředseda PS
  • doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MPH, Chirurgická klinika, FNKV, Praha - místopředseda PS

Zápisy

Seznam členů pracovní skupiny

Přihlášení do pracovní skupiny může provést pouze registrovaný člen ČSKVCH.
Přihlášení do aplikace
 
 

Zapomněli jste svoje přihlašovací údaje?

Můžete si je nechat poslat na svůj e-mail...


Odeslat