ČSKVCH

Kontakty

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

www.cls.cz

  • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (dále jen "ČLS JEP") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.
  • ČLS JEP je právnickou osobou, která působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha.
  • ČLS JEP má vlastní Stanovy, které byly přijaty na sjezdu delegátů 11.11.1992 a upraveny na sjezdech delegátů v r. 1994, 1996, 2003, 2011 a 2015.
  • Předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
  • Ředitelka sekretariátu: Monika Šenderová
  • Název: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je registrována: reg. MV ČR č.j. VSP/1-2727/90-R

Sídlo: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
IČO: 00444359, DIČ: CZ00444359

KONTAKTY - ČSKVCH

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, ČLS JEP
Czech Society for Cardiovascular Surgery
ČSKVCH
www.cskvch.cz

Sekretariát: Zdenka Horáčková
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno
Telefon: 543 211 528, fax: 543 211 218;
e-mail: cskvch@cskvch.cz; zdenka.horackova@cktch.cz;