ČSKVCH

Členské příspěvky

Výše členského příspěvku na rok 2021
ČLS JEP: základní členský příspěvek: 400 Kč
ČSKVCH: členský příspěvek: 300 Kč

Členské příspěvky se platí na samostatný účet:

číslo účtu: 0190837708/0300

Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést evidenční číslo jako variabilní symbol!

Složenky k úhradě rozesílá ČLS JEP Praha, členská evidence.
Informace o platbě - úhradě členského příspěvku – nedoplatcích - poskytnou na ČLS JEP:

centrální evidence členů: Marcela Havlíková; Dana Hanušová
telefon 224 26 62 26; 224 26 62 23
fax 224 26 62 12
email: cle@cls.cz