ČSKVCH

Výbor ČSKVCH

Předseda:

 • Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
  FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika a LF Hradec Králové
  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  jan.vojacek1@fnhk.cz 
  Telefon:
  sekretariát: 49 583 3277     

Místopředseda:

Vědecký sekretář:

Hospodář:

Členové:     

                       

 • Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
  Pekařská 53
  656 91  Brno
  petr.nemec@cktch.cz
  Telefon: 
  sekretariát: 5 4318 2484           

                                  

 • Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
  IKEM Praha, Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie
  Vídeňská 1958/9
  140 21  Praha
  ivan.netuka@ikem.cz
  Telefon:
  sekretariát: 23 605 5016

 

 • Prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
  VFN Praha, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie
  U Nemocnice 499/2
  128 08  Praha
  tomas.grus@vfn.cz
  Telefon:
  sekretariát: 2 2496 9400

 

 • Doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
  VFN Praha, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie
  U Nemocnice 499/2
  128 08  Praha
  miroslav.spacek@vfn.cz
  Telefon:
  sekretariát: 2 2496 9400

 

 • doc. MUDr. Igor Guňka, Ph.D.
  Fakultní nemocnice, Transplantační centrum
  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  igor.gunka@fnhk.cz
  Telefon:     49 583 3675          

Revizní komise:

 • MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA - předseda
  IKEM Praha, Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie
  Vídeňská 1958/9
  140 21  Praha
  ivo.skalsky@ikem.cz
  Telefon:
  sekretariát: 23 605 5016

 

 • Prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
  FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika FN a LF Hradec Králové
  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  jharrer@seznam.cz
  Telefon:
  sekretariát:  49 583 3277

 

 • MUDr. Petr Fila, Ph.D.
  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
  Pekařská 53
  656 91  Brno
  petr.fila@cktch.cz
  Telefon:
  sekretariát: 5 4318 2484