ČSKVCH

Výbor ČSKVCH

Předseda:

Místopředseda:

 • Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
  oddělení cévní chirurgie
  Nemocnice Na Homolce
  Roentgenova 2
  150 30  Praha
  petr.stadler@homolka.cz
  Telefon:         
  Sekretariát: 2 5727 2541-2                                   
  Fax: 2 5727 2969   

Vědecký sekretář:

Hospodář:

Členové:

 

                       

                                  

 

 

 • Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
  Kardiochirurgická klinika FN a LF v Hradci Králové
  Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  vojacek.jan@fnhk.cz 
  Tel: 49 583 3277                                                  

Revizní komise: