ČSKVCH

Medtronic Educational Travel Grant

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor ČSKVCH dlouhodobě podporuje vzdělávací a vědecké aktivity našich členů. Jsme proto rádi, že v tomto roce můžeme vyhlásit novou vzdělávací aktivitu ve formě finanční podpory střednědobých odborných pobytů na zahraničních kardiovaskulárních a endovaskulárních pracovištích.

Tato podpora je možná díky spolupráci s firmou Medtronic, která za tímto účelem společnost finančně podpořila. Vybraní uchazeči obdrží částku 80 000 Kč, která je určena na cestovné, ubytovaní a stravu. Další náklady společnost již nehradí. Podpora je určena pro maximálně 4 uchazeče pro obě specializace (kardiochirurgie a cévní chirurgie).

Podmínky k podání žádosti jsou následující:

  1. Určeno pouze pro rezidenty (tedy mladé lékaře v přípravě k atestaci z kardiochirurgie nebo cévní chirurgie), kteří jsou členové ČSKVCH.
  2. Doba pobytu minimálně 4 týdny.
  3. Uchazeč si musí dát žádost doloženou doporučujícím dopisem vedoucího pracoviště a musí doložit „letter of acceptance“ z hostujícího pracoviště.
  4. Žádost musí obsahovat CV, publikační aktivitu a motivační dopis ve smyslu „co je cílem pobytu a jaké poznatky a dovednosti si chce uchazeč o grant z hostujícího pracoviště odnést“.
  5. Termín pro odevzdání žádostí je 1. 5. 2023, přihlášky posílejte elektronicky na adresu sekretariátu společnosti (senkova@fnhk.cz).
  6. Uchazeče vybere pětičlenná komise složená ze členů výboru ČSKVCH.
  7. Nejedná se o finanční krytí na kongres, ale pouze na střednědobý pobyt na zahraničním pracovišti.

Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Předseda ČSKVCH