ČSKVCH

Nejlepší vědecká práce

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie uděluje každoročně cenu za nejlepší vědeckou práci
v oblasti srdeční chirurgie, cévní chirurgie a za nejlepší monografii.

Dokumenty ke stažení