ČSKVCH

Výsledky - Kardiochirurgické operace

NKChR, přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Výsledky srdečních operací - Národní kardiochirurgický registr - období 2007 - 2019