ČSKVCH

Záštita ČSKVCH nad pořádáním lokálních odborných sympózií

Vážení,

bylo dohodnuto, že sjezd ČSKVCH se bude konat jednou za dva roky. Dá se předpokládat, že mezi sjezdy se budou konat lokální sympózia ať již monotematická nebo tematicky neohraničená.

Výbor ČSKVCH považuje za rozumné nabídnout určitou pomoc z hlediska zaštítění takových lokálních akcí.

Výbor ČSKVCH nabízí záštitu nad konáním lokálních odborných akcí s kardiovaskulární problematikou.

Pomoc výboru ČSKVCH lokálním organizátorům spočívá:

 • V synchronizaci akcí (tak, aby nedocházelo k překrývání termínů);
 • V propagaci akcí (zveřejněním na svých www stránkách, případně v časopise Cor et Vasa, možno i využít elektronickou poštu a databázi adres jednotlivých přednostů nebo všech svých členů);
 • V doporučení špičkových odborníků.

Přínos záštity spočívá:

 • Ve zvýšení odborné úrovně nejen pro limitovaný region;
 • Navázání kontaktů mezi mladými i zkušenými lékaři a sestrami;
 • Zvýšení prestiže jak lokálního pracoviště, tak ČSKVCH.

Pro poskytnutí záštity je třeba:

 • Zaslat s předstihem minimálně 2 měsíce žádost na sekretariát ČSKVCH s níže uvedenými údaji:
 • Název a přepokládaný termín, případně čas konání;
 • Informace, zda akce umožní aktivní či jen pasivní účast lékařů (případně sester) z jiných pracovišť;
 • Jaké jsou limity počtu zúčastněných (podmínka účasti – včas zaslaná přihláška);
 • Účastnický poplatek;
 • Rámcový program.