ČSKVCH

Cestovní grant

Vyhlášení cestovních grantů pro rok 2021

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie se rozhodl, jako každoročně, udělit cestovní grant ve výši 30 000 Kč.

Tento grant se týká prezenční účasti na níže uvedených kongresech v roce 2021:

Cévní chirurgie

ESVS The 35th Hybrid Annual Meeting, 28-29 September 2021, Rotterdam, The Netherlands
www.esvs.org

Kardiochirurgie

EACTS The 35th Annual Meeting, 14-16 October 2021, Barcelona, Spain
www.eacts.org

Podmínky pro udělení grantu:

  • řádné členství a placení členských příspěvků
  • aktivní účast – 1. autor přednášky nebo posteru
  • věk do 35 let
  • doporučení přednosty pracoviště
  • zpráva z kongresu bude následně zaslána do tisku v časopise Cor et Vasa

Žádosti posílejte elektronickou formou na adresu sekretariátu společnosti – mailto:zdenka.horackova@cktch.cz. Výběr kandidátů provede 3 členná komise příslušné specializace, v čele s vědeckým tajemníkem společnosti.