ČSKVCH

Cestovní grant

Vyhlášení cestovních grantů pro rok 2023

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie se rozhodl, jako každoročně, udělit cestovní grant ve výši 30 000 Kč.

Tento grant se týká prezenční účasti na níže uvedených kongresech v roce 2023:

Cévní chirurgie         

ESVS           Annual Meeting, 26. – 29. 9. 2023, Belfast, Severní Irsko

                    www.esvs.org

Charing Cross Sympozium, 25. - 27. 4. 2023, Londýn, UK

                   

Kardiochirurgie

EACTS          Annual Meeting, 4. - 7. 10. 2023, Vídeň, Rakousko

                     www.eacts.org

The Aortic Forum, 21. - 23. 6. 2023, Brusel, Belgie

                    

Podmínky pro udělení grantu:

  • řádné členství a placení členských příspěvků
  • aktivní účast – 1. autor přednášky nebo posteru
  • věk do 35 let
  • doporučení přednosty pracoviště
  • zpráva z kongresu bude následně zaslána do tisku v časopise Cor et Vasa

Žádosti posílejte elektronickou formou na adresu sekretariátu společnosti: senkova@fnhk.cz. Výběr kandidátů provede 3 členná komise příslušné specializace, v čele s vědeckým tajemníkem společnosti.