ČSKVCH

Cestovní grant

Vyhlášení cestovních grantů pro rok 2022

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie se rozhodl, jako každoročně, udělit cestovní grant ve výši 30 000 Kč.

Tento grant se týká prezenční účasti na níže uvedených kongresech v roce 2022:

Cévní chirurgie         

ESVS           Annual Meeting, 20–23 September 2022, Roma, Italy

                    www.esvs.org

Charing Cross Sympozium, 26-28. 4. 2022, London, GB,

                    www.cxsymposium.com/cx2022/

Kardiochirurgie

EACTS          Annual Meeting, 5-8 October 2022, Milan, Italy

                     www.eacts.org

ISMICS        Annual Meeting, 16 – 18. 6. 2022, Warsaw, Poland

                    www.ismics.org

Podmínky pro udělení grantu:

  • řádné členství a placení členských příspěvků
  • aktivní účast – 1. autor přednášky nebo posteru
  • věk do 35 let
  • doporučení přednosty pracoviště
  • zpráva z kongresu bude následně zaslána do tisku v časopise Cor et Vasa

Žádosti posílejte elektronickou formou na adresu sekretariátu společnosti: senkova@fnhk.cz. Výběr kandidátů provede 3 členná komise příslušné specializace, v čele s vědeckým tajemníkem společnosti.