ČSKVCH

Kardiochirurgická pracoviště

 • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, www.cktch.cz
 • Kardiocentrum - Kardiochirurgické oddělení Nemocnice, a.s., České Budějovice
 • Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové, kardiochirurgie.fnhk.cz
 • Kardiochirurgické klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
 • Kardiochirurgické centrum Fakultní nemocnice, Ostrava
 • Kardiochirurgické oddělení Fakultní nemocnice, Plzeň
 • Kardiocentrum - Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 
 • Kardiovaskulární centrum pro dospělé - Kardiochirurgická klinika FN v Motole, Praha
 • Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha
 • Kardiocentrum - Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha
 • Kardiochirurgická klinika FN Král. Vinohrady, Praha
 • II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN, Praha
 • Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec