ČSKVCH

O společnosti

Základem pro založení odborné společnosti v kardiovaskulární oblasti byl vznik Kardiovaskulární sekce České a Slovenské chirurgické společnosti v roce 1980.   Prvním předsedou výboru této sekce byl zvolen prof. Firt a vedl ji až do roku 1993, kdy jej v této funkci vystřídal prof. Černý.

Kardiovaskulární sekce byla společná pro české i slovenské kardiochirurgy a angiochirurgy až do 20. dubna 1990, kdy při příležitosti 5. Hejhalova dne, konaného shodou okolností v Bratislavě, připravili slovenští kolegové pro Slováky referendum, které rozhodlo o tom, že se slovenští kardiovaskulární chirurgové osamostatní. Po 10 letech se tehdy změnil název na Kardiovaskulární sekci České chirurgické společnosti.

Výbor Kardiovaskulární sekce České chirurgické společnosti rozhodl v roce 1999, že ukončí svoji činnost jako sekce Chirurgické společnosti a vytvoří samostatnou odbornou společnost v rámci ČLS JEP. Tato byla založena dne 1. 1. 2000 jako Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) a jejím prvním předsedou byl zvolen prof. Jan Černý. V této funkci zůstal po dvě čtyřletá funkční období do konce roku 2009. V r. 2010 ho v této funkci vystřídal doc. Petr Němec.

První samostatný sjezd ČSKVCH se konal v roce 2004 v Brně a tradiční Hejhalův den se stal jeho součástí. Od té doby se kongres koná pravidelně každé dva roky a s výjimkou IV.  a VII. sjezdu, které se konaly v Českých Budějovicích a Praze, se pravidelně koná v Brně.

Od roku 2009 je časopis Cor et Vasa, společným časopisem ČSKVCH a ČKS.