ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Šanderová Martina, MUDr.

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení kardiovaskulární chirurgie

Specializace
Profese
Zájmy