ČSKVCH

Aktuality

Poděkování - recenzní činnost - EJVES reviewer

29.12.2020

 

Výbor ČSKVCH děkuje doc. Peteru Balážovi za aktivitu v oblasti recenzní činnosti pro EJVES. Je to jedna z cest, jak zvýšit prestiž oboru naší cévní chirurgie v Evropě.

EJVES reviewer