ČSKVCH

Aktuality

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

13.05.2021

Ve věku nedožitých 94 let nás dne 11. května 2021 navždy opustil prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc., emeritní přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, profesor LF MU a zakládající člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP.

Čest jeho památce.