ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Demeš Rudolf, MUDr., CSc.

Thomayerova nemocnice Praha
Oddělení hrudní chirurgie

Specializace
Profese
Zájmy