ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Dvořák František, MUDr.

Nemocnice Jihlava p.o., Jihlava
Chirurgie I

Specializace
  • Atestace z chirurgie
  • Atestace z cévní chirurgie
Profese
  • od roku 2003 dosud Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
  • 2009 atestace z chirurgie
  • 2013 atestace z cévní chirurgie
Zájmy
  • MTB