ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Hána Luděk, MUDr., MBA

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha

Specializace
Profese
Zájmy