ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Havova Mariia, MUDr.

FN Motol
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Specializace
  • V předatestační přípravě oboru cévní chirurgie
Profese
Zájmy