ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Hlad Jan, Prim. MUDr.

Nemocnice Strakonice a.s.
chirurgické oddělení

Specializace
  • obecná chirurgie
  • cévní chirurgie
Profese
  • odborný asistent 2. LF UK Praha 1988-1993
  • zástupce primáře chir. odd. NMSKB Praha 1993-2002
  • primář chir. odd. NS a.s. 2004 dosud
Zájmy