ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Hrubý Jan, MUDr.

II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK v Praze
oddělení cévní chirurgie

Specializace
Profese
Zájmy