ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Janák David, MUDr.

II chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie VFN a LF1 Praha
Cévní odd.

Specializace
Profese
Zájmy