ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Kolesár Adrian, MUDr., Ph.D., MPH

Kolesár Adrian, MUDr., Ph.D., MPHVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Klinika srdcovej chirurgie

adriankolesar@seznam.cz

Specializace
  • kardiochirurgie
Profese
  • 1996 promoce 1. LF UK Praha
  • 1999 atestace z chirurgie ( prof. Pešková )
  • 2004 atestace z kardiochirurgie ( prof. Pirk )
  • 2007 atestace z cévní chirurgie ( prof. Pirk )
  • 2013 ukončení Ph. D. ( LF UPJŠ Košice )
  • 2016 ukončení MPH (Master of Public Health), SZU-FVZ Bratislava
Zájmy
  • aortomitrálne rekonštrukcie
  • hrudná aorta
  • mechaické podpory srdca