ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Koňařík Miroslav, MUDr.

Institut klinické a experimentální medicíny
Klinika kardiovaskulární chirurgie

Specializace
  • Zapsán do oboru kardiovaskulární chirurgie.
Profese
  • Během studií demonstrátor praktických cvičení Histologického ústavu 1.LFUK, demonstrátor kurzů topografické anatomie na Anatomickém ústavu 1.LFUK, od roku 2008 lektor praktických cvičení na Anatomickém ústavu 1.LFUK. 2010/11.... 5 měsiční stáž na Medizinische Universität Innsbruck(z toho 1 měsíc kl.kardiovaskulární chirurgie). 4/2011 ukončení studia na 1.LFUK. 8/2011 navázán pracovní poměr s IKEM Praha - kl.kardiovaskulární chirurgie.
Zájmy
  • Sport, hudba, společnost, zájem o obor.