ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Moláček Jiří, Prof., MUDr., PhD.

FN Lochotín, LF v Plzni, UK v Praze
Chirurgická klinika

Specializace
  • Cévní chirurgie
Profese
  • promoce na LF v Plzni, UK v Praze 2000
  • nástup na Chir.kl. FN v Plzni 2000
  • 2003 - 1.atestace ze všeobecné chirurgie
  • 2008 - 2.atestace ze všeobecné chirurgie
  • 2005 - odborný asistent Lékařské Fakulty v Plzni
  • 2005 - Ph.D.
  • 2011 - atestace z cévní chirurgie
Zájmy
  • rodina...včetně psa, fotbal (rozhodčí profesionálních soutěží - I.,II.liga)