ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Nižnanský Matúš, MUDr.

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1LF UK v Praze

Specializace
Profese
Zájmy