ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Šimek Martin, MUDr.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1LF UK v Praze

Specializace
Profese
Zájmy