ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Špatenka Jaroslav, MUDr., CSc.

Špatenka Jaroslav, MUDr., CSc.Fakultní nemocnice v Motole
Oddelení transplantací a tkáňové banky + Klinika kardiovaskulární chirurgie

OTTB FN Motol: jaroslav.spatenka@fnmotol.cz

Specializace
 • Kardiochirurgie chlopenních vad - především alografty a pulmonální autograft (Rossova operace)
 • Kardiochirurgie vrozených srdečních vad
 • Transplantace hrudních orgánů a ledvin
 • Banking kardiovaskulární tkáně
 • Dětská angiologie/cévní chirurgie
 • Chirurgie přístupových cest do oběhu
 • Tansvenózní interrupce dolní duté žíly
Profese
 • 1969-70 Vojenská základní služba
 • 1970-76 Chirurgická klinika Pod Petřínem (FDL UK)
 • 1976-77 Klinika dětské chirurgie FN Motol (sekundář)
 • 1977-89 Dětské kardiocentrum FN Motol, kardiochirurgické odd. (sekundář, výzkumný pracovník, zástupce primáře)
 • 1989-90 Dept. f Cadriothoracic Surgery Harefield Hospital, Harefield, Middlesex, UK (Research Registrar to prof. Yacoub)
 • 1990-91 Dětské kardiocentrum FN Motol
 • 1992-2014 Transplantační centrum FN Motol, primář
 • 2014-dosud Oddělení transplantací a tkáňové banky FN Motol, zástupce primáře (dosud)
 • 1993-2003 Oddělení srdeční chirurgie FN Motol - zástupce primáře
 • 2003-dosud Klinika kardiovaskulární chirurgie FN Motol a 2. LF UK Praha - odborný asistent
Zájmy
 • Hudba, výtvarné umění, příroda, myslivost