ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Tláskal Tomáš, Prof. MUDr. CSc.

Tláskal Tomáš, Prof. MUDr. CSc.FN v Motole
Dětské kardiocentrum

E-mail: tomas.tlaskal@fnmotol.cz, Mobil: 603 198 689

Specializace
 • Dětská kardiochirurgie
Profese
 • 1968-1974 Fakulta dětského lékařství UK Praha (MUDr.)
 • 1976-dosud Dětské kardiocentrum FN v Motole
 • 1998 Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (FETCS)
 • 2004-2015 Primář kardiochirurgického odd. Dětského
 • kardiocentra FN Motol
 • 1997 Docent (2.lékařská fakulta UK)
 • 2007 Profesor chirurgie (2.lékařská fakulta UK)
 • Člen odborných společností:
 • European Association of Cardio-thoracic Surgery (EACTS)
 • World Society of Pediatric and Congenital Heart Surgeons (WSPCHS)
 • European Congenital Heart Surgeons Association (ECHSA)
 • Čestný člen ČSKVCH (2021)
Zájmy
 • Primární korekce složitých vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců
 • Zavádění nových operací
 • První operace některých vrozených srdečních vad v ČR:
 • 1. Norwoodova operace syndromu hypoplastického levého srdce
 • 2. Bidirekční kavopulmonální anastomóza
 • 3. Individuálně modifikovaná plastika atrioventrikulárních chlopní u defektu atrioventrikulárního septa
 • 4. Primární anatomická korekce transpozice velkých arterií a dvojvýtokové pravé komory s koarktací aorty
 • 5. Primární korekce interrupce aortálního oblouku s defektem komorového septa
 • 6. Primární korekce interrupce aortálního oblouku se společným arteriálním trunkem
 • 7. Primární korekce atrezie plicnice s defektem komorového septa a mnohočetnými aortopulmonálními kolaterálami unifokalizací
 • 8. Primární korekce atrezie aorty s defektem komorového septa podle Yasui
 • 9. Korekce transpozie velkých arterií s defektem komorového septa a stenózou plicnice translokací kořene aorty podle Nikaidoha
 • 10. Korekce transpozice velkých arterií s defektem komorového septa a stenózou plicnice bez konduitu podle Lecompta (operace REV)
 • 11. Anatomická korekce korigované transpozice velkých arterií anatomickou arteriální korekcí a Senningovou operací ("Double switch")
 • 12. Bezstehová plastika stenózy plicních žil