ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Tošovský Jan, Doc. MUDr. CSc.

VFN, 1.LF UK Praha
II.chirurg.klinika kardiovaskulární chirurgie

Specializace
Profese
Zájmy