ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Třeška Vladislav, Prof. MUDr. DrSc.

Třeška Vladislav, Prof. MUDr. DrSc.FN Lochotín Plzeň
Chirurgická klinika

Specializace
 • všeobecná, cévní a hepatobiliární chirurgie
Profese
 • Fakulta:
 • Lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Plzeň
 • Rok promoce:
 • 1982
 • Atestace:
 • 1985 - první atestace z chirurgie
 • 1991 - druhá atestace z chirurgie
 • 1997 - atestace z cévní chirurgie
 • Vědecký titul:
 • Docent (1994)- habilitační práce: Trombotické uzávěry pánevních a periferních tepenných rekonstrukcí u ischemické choroby dolních končetin.
 • CSc. (1990) - kandidátská práce: Současné možnosti léčby trombotických uzávěrů bypassů v rekonstrukční chirurgii tepen dolních končetin.
 • DrSc. (1999) - Klinické využití endogenních markerů v cévní a transplantační chirurgii.
 • Prof. chirurgie (1999)
 • Pedagogická praxe: soustavná výuka českých studentů medicíny (přednášky, praktika, semináře)– 23 let
 • Výuka zahraničních studentů v angličtině (přednášky, praktika, semináře) – 17 let
 • Odborné vedení doktorandů – 18 let
 • Školitel v oblasti cévní chirurgie a transplantologie v přípravě pro atestaci z chirurgie vyššího stupně
 • Předseda komise pro státní zkoušky z chirurgie
 • Předseda oborové rady chirurgie
 • Předseda komise pro obhajoby doktorandských dizertačních prací pro obor chirurgické obory, anesteziologie a resuscitace
 • Předseda komise pro státní zkoušky bakalářského studia- chirurgické obory
 • Hodnotitel grantových návrhů UK a GA MZ ČR
 • Odborné stáže:
 • 1986 cévní chirurgie Nemocnice na Homolce
 • 1989,1994,1996 - Dept.of Vascular Surgery,Univ.Hosp.Nottingham, U.K.
 • 1996 - Transplantation Centre,Univ.Hosp.in Pittsburgh ,U.S.A.
 • 2002 – Hong Kong Univ.Hospital, Čína
 • Zaměstnání:
 • přednosta chirurgické kliniky FN Plzeň - Lochotín
 • přednosta Transplantačního centra v Plzni
 • proděkan LF UK v Plzni
 • Členství:
 • European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery - Secretary General, Česká chirurgická společnost,Česká lékařská společnost J.E.P., Česká transplantologická společnost, Vědecký sekretář České kardiovaskulární společnosti, člen výboru European Cardiovascular Surgery, člen výboru International Association of Surgeons and Gastroenterologists,člen European Society of Vascular and Endovascular Surgery, člen International Association of Vascular Surgeons, Česká angiologická společnost, European Society of Organ Transplantation, člen redakční rady Rozhledy v chirurgii
 • Člen Vědecké rady UK v Praze a LFUK v Plzni
 • Ocenění:
 • cena Spolku lékařů v Plzni za rok 1997 - práce s názvem „Kdy indikovat fibrinolýzu u akutních tepenných uzávěrů“
 • 3.místo v Prusíkově ceně pro rok 1999 v oboru angiologie – práce s názvem „Metabolismus cytokinů u nemocných s aneuryzmatem břišní aorty“
 • Cena rektora UK za monografii Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
 • Čestné členství Slovenské chirurgické společnosti (2008)
 • Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti (2009)
 • Pamětní medaile Univerzity J.A.Komenského v Bratislavě (2009)
 • Monografie:
 • Autor:
 • Aneuryzma břišní aorty ( Grada 1999 )
 • Cytokiny u ischemické choroby dolních končetin, aneuryzmat břišní aorty a transplantací ledvin ( Imunotech, 2 001)
 • Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
 • Propedeutika vybraných klinických oborů. (Grada, 2003)
 • Dárce s Nebijícím srdcem (Maxdorf, 2008)
 • Spoluautor:
 • Diabetická noha. (Galén, Praha 1998);
 • Arteriální aneuryzmata. Základy endovaskulární léčby. (ATD, Hradec Králové,1999)
 • Chirurgie jater (Maxdorf, Praha 2004)
 • Kolorektální karcinom (Grada, Praha 2004)
 • Radiofrekvenční ablace nádorů jater (Maxdorf, 2006)
 • Základy speciální chirurgie (Karolinum, 2008)
 • Chirurgie jater (Maxdorf, 2008)
 • Počet publikací :
 • 318 ( hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)
Zájmy
 • tenis, lyžování