ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Vaněk Ivan, Prof. MUDr. DrSc.

FN Královské Vinohrady
Chirurgická klinika

vaneki@fnkv.cz

Specializace
Profese
Zájmy