ČSKVCH

Seznam členů ČSKVCH

Wasiková Sabina, MUDr.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
II. chirurgická klinika

Specializace
Profese
Zájmy